PAC-PoliAluminijum-hlorid

  • PAC-PolyAluminum Chloride

    PAC-PoliAluminijum-hlorid

    Ovaj proizvod je visokoefikasni anorganski polimerni koagulant. Područje primjene Široko se primjenjuje u pročišćavanju vode, prečišćavanju otpadnih voda, preciznom lijevanju, proizvodnji papira, farmaceutskoj industriji i svakodnevnim hemikalijama. Prednost 1. Njegov pročišćavajući učinak na sirovu vodu s niskim temperaturama, niskom zamućenošću i organskim zagađenjima mnogo je bolji od ostalih organskih flokulanta, a osim toga, troškovi obrade smanjuju se za 20% -80%.