DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC je kvarterna amonijeva sol visoke agregatne soli i kationski monomer velike gustine naboja. Njegov izgled je bezbojna i prozirna tečnost bez iritantnog mirisa. DADMAC se vrlo lako može otopiti u vodi. Njegova molekulska formula je C8H16NC1, a molekulska masa 161,5. U molekularnoj strukturi postoji alkenil dvostruka veza koja raznim reakcijama polimerizacije može formirati linearni homo polimer i sve vrste kopolimera.