Slučajevi

Eksperiment dekolorizacije

Hemikalije za tretman vode

Test za komunalnu kanalizaciju

Test za otpadnu vodu iz proizvodnje papira