Hitozan

  • Hitozan

    Hitozan

    Industrijski hitozan se generalno proizvodi od ljuski škampa i rakova na moru. Nerastvorljiv u vodi, rastvorljiv u razblaženoj kiselini.

    Industrijski hitozan se može podijeliti na: visokokvalitetni industrijski stupanj i opći industrijski stupanj.Različite vrste industrijskih proizvoda imat će velike razlike u kvaliteti i cijeni.

    Naša kompanija takođe može proizvesti klasifikovane indikatore prema različitim upotrebama.Korisnici mogu sami odabrati proizvode ili preporučiti proizvode naše kompanije kako bi osigurali da proizvodi ostvare očekivani učinak upotrebe.